Toate informațiile conținute în acest site sunt proprietatea Credit Agricole Bank România SA, care își rezervă dreptul de a modifica structura și/sau conținutul site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

Niciunul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă fermă de produse ori servicii bancare. Orice persoană care dorește să-și procure unul dintre serviciile sau produsele prezentate în cuprinsul acestui site este rugată să contacteze oricare dintre unitățile Credit Agricole Bank Romania SA pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză cât și asupra condițiilor actuale contractuale, taxelor, tarifelor și comisioanelor aferente.
Cotațiile cursurilor valutare, valoarea instrumentelor financiare, valoarea procentelor și a produselor oferite pot fluctua și/sau pot fi afectate de schimbările economice naționale și/sau internaționale.

Credit Agricole Bank Romania SA vă asigura că depune toate diligențele pentru a prezenta informații actualizate și într-un mod cât mai clar și precis, neefiind însă exclusă posibilitatea apariției unor erori. Banca nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe site-ul băncii.
Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Credit Agricole Bank Romania SA.

Încercările de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site de către terți, îi dau dreptul lui Credit Agricole Bank Romania S.A. să facă uz, unilateral și neechivoc, de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.