Prima casa

 

Creditele ipotecare acordate prin programul guvernamental „Prima Casă” de către Crédit Agricole sunt destinate achiziționării de locuințe finalizate de către persoanele fizice care, la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere că nu dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin programul “Prima Casă”, în suprafață utilă mai mică de 50 mp.

Suma maximă:

 • 66.500 Euro, echivalent în lei, pentru locuințe noi sau consolidate pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor s-au semnat cu cel mult cinci ani înainte de data solicitării creditului.
 • 57.000 Euro, echivalent in lei, în cazul creditelor acordate pentru locuințe finalizate care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrate în categoriile sus mentionate;

Perioada de acordare: maxim 30 de ani;
Avans minim: 5% din prețul de achiziție și/ sau care acoperă diferența dintre prețul de achiziție rezultat din antecontractul de vânzare cumpărare și finanțarea acordată;
Finanțare: până la 95% din valoarea evaluată a proprietății;
Modalitatea de rambursare a creditului: rate lunare cu valori descrescătoare sau egale, în funcţie de alegerea ta;

Garanții:

 • Ipoteca imobiliară de rang I în favoarea Băncii și în favoarea Statului Român proporțional cu procentul de garantare, constituită pe toată perioada creditului, precum și interdicțiile de înstrăinare pentru o perioadă de cinci ani de la dobândirea imobilului și de grevare cu alte sarcini și cu notarea acestora în Cartea Funciară.

 • Garanție reală mobiliară asupra veniturilor (ipotecă pe venituri).

 • Garanție reală mobiliară asupra conturilor/subconturilor deschise de Împrumutat la Bancă (ipotecă mobiliară asupra conturilor).

 • Ipotecă mobiliară asupra unui depozit colateral în valoare de trei rate de dobândă constituit de Împrumutat la Bancă – valabil indisponibilizat pe întreaga durată a creditului, iar în cazul în care depozitul se diminuează, clientul are obligația să refacă integral suma.

 • Asigurarea imobilului cesionată proporțional cu procentul de garantare în favoarea Ministerului de Finanțe, respectiv în favoarea băncii.

Accesibil
• fără adeverinţă de venit sau cupon de pensie dacă veniturile tale sunt în baza de date ANAF;
• fără factură de utilităţi;

Avantajos
• finanțare până la 95% din valoarea locuinței;
• fără comisioane percepute de Bancă.

Flexibil
• gamă largă de venituri acceptate: salarii, pensii, drepturi de autor, venituri obţinute ca persoană fizică autorizată etc.;
• poţi aplica la credit împreună cu două persoane;
• poţi schimba scadenţa ratei lunare pentru mai mult confort la plată.

Transparent şi confortabil
• poţi gestiona uşor creditul, printr-un simplu apel telefonic cu ajutorul serviciului Direct Bank, pe internet prin serviciul i-conect sau pe telefoanele inteligente prin serviciul m-conect.

Dobânda este variabilă, fiind compusă din indicele de referință plus marja fixă a băncii:

IRCC” = indice de referinţă pentru credite acordate în lei cu dobândă variabilă,  care se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică simpla a ratelor dobânzilor zilnice ale tranzacțiilor pe piața monetară interbancară, determinate pentru trimestrul anterior. Valoarea indicelui este calculata de BNR si publicată pe pagina sa de internet.
IRCC = 2.63%

Indicele de referinţă Marja băncii
IRCC 2%

Comision datorat FNGCIMM:
• Comision anual de gestiune: 0,45% aplicabil la soldul garantiei oferita de Stat;

Taxe şi onorarii percepute de terţi:
• Costul pentru evaluarea garanţiei de către un evaluator autorizat de ANEVAR, conform opţiunii exprimate de către tine.
• Costul asigurărilor: asigurarea obligatorie a locuinţelor (PAD) şi asigurarea facultativă a imobilului  ce constituie garanţia creditului;
• Taxa pentru înregistrarea garanțiilor la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (taxa de înscriere/modificare, reînscriere, ștergere etc.)
• Onorariile notariale şi taxele aferente înscrierii/reînscrierii/modificării/radierii garanțiilor imobiliare în/din Cartea Funciară sunt stabilite în funcție de tarifele percepute de notarii publici și de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

Exemple de calcul:
Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este 5% calculată in Iulie 2019 la o rată a dobânzii variabile de 4,63% pentru un credit de 225.000 lei contractat pe 30 ani, respectiv 360 de rate lunare de 1.157,5 Lei; suma totală de rambursat 425.735 Lei. Exemplul de calcul conține și comisionul de gestiune datorat FNGCIMM de 0,45% aplicabil anual la soldul garanției oferite de Stat.

 

 

 

Vor putea beneficia de creditul “Prima Casă” persoanele fizice care satisfac simultan următoarele condiții:

 • vârsta solicitanților să fie între 18 și 65 de ani (70 de ani dacă ai venituri din pensii) la terminarea contractului;
 • solicitantul să aibă cel puțin o sursă de venit;
 • cetățean român sau străin, cu rezidența permanentă sau temporară în România;
 • persoane care nu dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin programul “Prima Casă”, în suprafață utilă mai mică de 50 mp.

Te așteptăm în cea mai apropiată sucursală Crédit Agricole, sună la 021 30 40 300 sau aplică online, iar un consilier al băncii îți va prezenta toate detaliile de care ai nevoie.