“Lucrăm zi de zi în interesul clienților noștri și al societății”

Grupul Crédit Agricole si-a definit oficial rațiunea sa de a fi: „Lucrăm zi de zi în interesul clienților noștri și al societății”, confirmând modelul său de bancă universală orientată către client prin intermediul a 3 piloni:

  • Excelența în relațiile cu clienții: să fim numărul unu în materie de satisfacție a clienților, devenind banca preferată a persoanelor fizice, antreprenorilor și marilor companii;
  • Echipe abilitate pentru clienți: să susținem digitalizarea oferindu-le clienților competențe umane, responsabile și accesibile;
  • Angajamentul față de societate: să amplificăm angajamentul nostru față de mutualism pentru a ne consolida poziția de lider european în investițiile responsabile.

 

Angajament puternic față de societate în centrul Proiectului societal

Grupul Crédit Agricole își va urmări în continuare angajamentul mutualist față de dezvoltarea favorabilă incluziunii și va defini în continuare finanțarea ecologică ca fiind unul dintre factorii săi cheie de creștere.

Finanțarea ecologică – un factor-cheie de creștere pentru Grup

  • angajamentul tuturor entităților Grupului față de o strategie climatică unică, în conformitate cu Acordul de la Paris, punerea sa în aplicare va fi certificată de un organism independent și va fi publicată în 2020, pe baza recomandărilor Grupului de Acțiune privind Informarea Financiară legată de Climă (TCFD),
  • consolidarea angajamentelor noastre față de finanțarea tranziției energetice: ieșirea din stadiul de producție de cărbune termic în țările UE și OCDE până în anul 2030 (fără noi relații de afaceri cu societăți pentru care cărbunele termic reprezintă peste 25% din venituri, cu excepția celor care și-au făcut cunoscute planurile de închidere a activităților legate de cărbunele termic sau care intenționează să comunice astfel de planuri până în 2021. Fără relații de afaceri cu societăți care dezvoltă sau intenționează să dezvolte noi capacități bazate pe cărbune termic), finanțarea unuia din 3 proiecte de energie regenerabilă în Franța, dublarea portofoliului nostru de împrumuturi „verzi” până la 13 miliarde € până în 2022,
  • promovarea unor politici de investiții curate și responsabile: încorporarea criteriilor ESG în toate activele gestionate de Amundi și toate noile investiții ale Crédit Agricole Assurances; atingerea unui nivel de 6 miliarde € pentru portofoliul de lichidități al Grupului cu produse financiare de tipul investiții responsabile din punct de vedere social (SRI),
  • alocarea unui rating de tranziție marilor clienți corporativi pentru a structura dialogul cu aceștia cu privire la traseul care-l vor parcurge in tranziția lor energetică.

 

Dezvoltarea finanțarii cu impact social, prin:

  • sporirea semnificativă a investițiilor în organizații sociale și de solidaritate (SSC),
  • luarea de măsuri pentru dezvoltarea economică a populației rurale în țările emergente (prin intermediul Fundației Grameen a Crédit Agricole).

Abordarea socială și de mediu a Crédit Agricole Romania este complet integrată cu politica de responsabilitate socială a Grupului Crédit Agricole S.A.

Banca recunoaște că finanțările acordate pot avea un impact temporar și pe termen lung asupra stării mediului și a bunăstarii oamenilor, care poate fi atât pozitiv, cât și negativ. Prin urmare, ne angajăm să luăm măsurile necesare pentru prevenirea și atenuarea impactului negativ în măsura în care este posibil, pe de o parte și de maximizare a efectelor pozitive, pe de altă parte. De asemenea, înțelegem că pentru a gestiona în mod eficient riscurile sociale și de mediu și impactul asociat finanțărilor, acestea trebuie identificate, evaluate, atenuate și monitorizate în detaliu. In acest sens, Banca se angajează să efectueze evaluarea și monitorizarea riscurilor sociale și de mediu pentru toate finanțările sale și să se asigure că acestea sunt structurate și puse în aplicare în conformitate cu cerințele politicilor interne.

In deservirea economiei reale, Crédit Agricole Romania este decisă să joace un rol important în combaterea schimbărilor climatice și consideră că poate ajuta, în mod indirect, la obiectivele de dezvoltare durabilă, la conservarea biodiversitații și la respectarea drepturilor omului.

Dorim să ne îmbunătățim constant și de aceea salutăm orice sugestie și opinie din partea dumneavoastră. Ne puteți scrie la adresa de e-mail conect@credit-agricole.ro.

Grupul intenționează să fie lider european în materie de investiții responsabile.