Grupul Crédit Agricole a lansat un nou Proiect de Grup și un nou Plan pe termen mediu 2022, elaborat în comun de băncile regionale și Crédit Agricole S.A.

Pentru prima dată, Proiectul de Grup definește rațiunea de a fi a Crédit Agricole, servind ca fundament pentru modelul său unic de relații și aflându-se în centrul modelului său de bancă universală orientată către clienți. Orientată spre viitor și fidelă expresiei zilnice a utilității Grupului, această rațiune de a fi (raison d’être) ghidează transformarea și dezvoltarea Grupului, promovând totodată valorile sale de utilitate și universalitate. Se poate rezuma astfel: „Lucrăm zi de zi în interesul clienților noștri și al societății”.

Prin intermediul a trei piloni Grupul Crédit Agricole confirmă modelul său de bancă universală orientată către client:

 • Excelența în relațiile cu clienții: să fim numărul unu în materie de satisfacție a clienților, devenind banca preferată a persoanelor fizice, antreprenorilor și marilor companii;
 • Echipe abilitate pentru clienți: să susținem digitalizarea oferindu-le clienților competențe umane,  responsabile și accesibile;
 • Angajamentul față de societate: să amplificăm angajamentul nostru față de mutualism pentru a ne consolida poziția de lider european în investițiile responsabile.

Excelența în relațiile cu clienții în centrul Proiectului pentru clienți

Grupul urmărește să fie banca preferată a persoanelor fizice, antreprenorilor și marilor companii.

Factori-cheie:

 • mobilizarea tuturor în jurul satisfacției clienților, prin gestionarea sa la cel mai înalt nivel, includerea indicatorului NPS (Net Promoter Score) în evaluarea angajaților, managerilor și directorilor executivi și crearea unei Academii de Excelență în Relațiile cu Clienții;
 • instituirea unei culturi de zero defecte (crearea unei funcții de „ambasador al clienților” pentru soluționarea nemulțumirilor clienților și a unui „manager de proces” pentru optimizarea proceselor bancare).

Grupul urmărește să sporească numărul de clienți care utilizează aplicațiile sale digitale în Franța și Italia cu 20 de puncte, oferind o experiență digitală excepțională pentru clienți.

Factori-cheie:

 • instrumente și aplicații la cele mai înalte standarde, pe toate piețele noastre;
 • produse și servicii adaptate noilor obiceiuri ale clienților, inclusiv acces-oferta la toate serviciile, prețuri simple și transparente;
 • sa ne folosim de date pentru o mai bună cunoaștere a clienților noștri și pentru a putea fi partea terța de încredere la care aceștia apelează;
 • inovație, prin deschiderea a 17 noi Villages by CA în Franța și Italia;
 • si un traseu al clientului gandit în mod nativ pentru pentru utilizare digitală.

Grupul investește într-o strategie inovatoare a platformelor de servicii bancare și extra-bancare operate direct sau împreună cu parteneri.

 • lansări planificate la nivelul băncilor regionale: platforme pentru crearea de afaceri, pentru gestionarea non-profit, pentru finanțarea auto și pentru serviciile medicale din anul 2019 și, din anul 2020, platforme de asistență pentru găsirea locurilor de muncă, pentru cazare, dar și depozit digital de date.

Echipe abilitate în centrul Proiectului uman

Bărbații și femeile care alcătuiesc Crédit Agricole reprezintă cheia succesului Proiectului de grup. Într-o societate cu un grad tot mai ridicat de digitalizare, responsabilitatea directă pe care angajații abilitați ai unei organizații o pot dovedi clienților este fundamentală. Grupul pune această responsabilizare în centrul Proiectului său uman, pentru a consolida amplificarea Proiectului pentru clienți.

Grupul se va diferenția oferindu-le întotdeauna clienților săi acces direct la un relationship manager (RM) abilitat. RM-ul va trebui să dea dovadă de discernământ și responsabilitățile lor vor fi fortificate, pentru a putea răspunde rapid nevoilor specifice ale clienților.

Factori-cheie:

 • evaluarea RM-ului pe baza indicatorului NPS (Net Promoter Score) și, pentru responsabilii din cadrul Crédit Agricole S.A., evaluări bazate pe obiectivele legate de Indicele implicării și recomandării (Engagement and Recommendation Index – ERI);
 • un cadru clar de delegare (80% dintre decizii vor fi luate la nivel local în cadrul rețelelor noastre de servicii bancare de retail din Franța);
 • timp suplimentar de interacțiune cu clienții, datorită integrării intrinseci a conformității în instrumente și decizii,
 • RM vor fi instruiți atât la nivel de abilități comportamentale, cât și la nivel de competențe digitale.

Aceste schimbări de amploare presupun transformări în ceea ce privește gestionarea și organizarea, pentru a da mai multa forța echipelor și apropierea acestora de clienți.

Factori-cheie:

 • 100% dintre directorii Grupului vor fi instruiți în ceea ce privește noul nostru model de conducere,
 • manageri „antreprenori”,
 • scurtarea procesului de luare a deciziilor,
 • moduri agile de lucru și spații de lucru optimizate,
 • demonstrarea loialității față de angajat pentru a asigura angajamentul reciproc între angajați și societate.

Grupul intenționează să fie cel mai bun angajator din domeniul serviciilor financiare în Franța și în Top 5 în Europa.

Angajament puternic față de societate în centrul Proiectului societal

Grupul Crédit Agricole își va urmări în continuare angajamentul mutualist față de dezvoltarea favorabilă incluziunii și va defini în continuare finanțarea ecologică ca fiind unul dintre factorii săi cheie de creștere.

Urmărirea angajamentului mutualist față de dezvoltarea favorabilă incluziunii

Grupul își va valorifica puternica acoperire locală, în special prin prezența băncilor regionale la nivel de regiuni, pentru a promova dezvoltarea economică mai echitabilă prin:

 • dezvoltarea unei game de oferte la prețuri accesibile pentru toată lumea, cum ar fi Eko și LCL Essentiel,
 • sprijinirea spiritului antreprenorial: Cafés de la Création și Villages by CA,
 • prevenirea și soluționarea supraîndatorării.

De asemenea, va dezvolta finanțarea cu impact social, prin:

 • sporirea semnificativă a investițiilor în organizații sociale și de solidaritate (SSC),
 • luarea de măsuri pentru dezvoltarea economică a populației rurale în țările emergente (prin intermediul Fundației Grameen a Crédit Agricole).

Și va consolida legăturile societale la nivel local, prin:

 • organizarea masivă a stagiilor de muncă pentru elevii de învățământ secundar din zonele defavorizate,
 • sprijinirea asociațiilor locale (culturale, sportive și de solidaritate), alături de proiectele derulate de băncile regionale,
 • consolidarea rolului fundațiilor sale.

Finanțarea ecologică – un factor-cheie de creștere pentru Grup

 • angajamentul tuturor entităților Grupului față de o strategie climatică unică, în conformitate cu Acordul de la Paris, punerea sa în aplicare va fi certificată de un organism independent și va fi publicată în 2020, pe baza recomandărilor Grupului de Acțiune privind Informarea Financiară legată de Climă (TCFD),
 • consolidarea angajamentelor noastre față de finanțarea tranziției energetice: ieșirea din stadiul de producție de cărbune termic în țările UE și OCDE până în anul 2030 (fără noi relații de afaceri cu societăți pentru care cărbunele termic reprezintă peste 25% din venituri, cu excepția celor care și-au făcut cunoscute planurile de închidere a activităților legate de cărbunele termic sau care intenționează să comunice astfel de planuri până în 2021. Fără relații de afaceri cu societăți care dezvoltă sau intenționează să dezvolte noi capacități bazate pe cărbune termic), finanțarea unuia din 3 proiecte de energie regenerabilă în Franța, dublarea portofoliului nostru de împrumuturi „verzi” până la 13 miliarde € până în 2022,
 • promovarea unor politici de investiții curate și responsabile: încorporarea criteriilor ESG în toate activele gestionate de Amundi și toate noile investiții ale Crédit Agricole Assurances; atingerea unui nivel de 6 miliarde € pentru portofoliul de lichidități al Grupului cu produse financiare de tipul investiții responsabile din punct de vedere social (SRI),
 • alocarea unui rating de tranziție marilor clienți corporativi pentru a structura dialogul cu aceștia cu privire la traseul care-l vor parcurge in tranziția lor energetică.

Grupul intenționează să fie lider european în materie de investiții responsabile.

banca pentru tine / a whole bank just for you / toute une banque pour vous

Datorită modelului său de bancă universală centrată pe relația cu clientul – legătura strânsă dintre băncile sale universale și activitățile specializate – reafirmată prin noul sau slogan „a whole bank just for you“, Crédit Agricole își sprijină clienții în toate proiectele lor personale și profesionale, oferind o gamă largă de servicii: servicii bancare curente, credite, economii, asigurări, gestionare a activelor, imobiliare, leasing, factoring, servicii financiare pentru companii mari, servicii pentru investitori.

Aflată în slujba a 51 de milioane de clienți[1] din întreaga lume, grupul nostru se distinge, de asemenea, prin modelul său distributiv, o bancă centrată pe relația cu clientul pe toate canalele de deservire, precum și prin mobilizarea celor 141.000 de angajați care fac din Crédit Agricole o bancă dedicată relațiilor cu clienții.

Fundația Crédit Agricole se bazează pe relațiile cooperatiste și mutuale, date de cei 9,3 milioane de asociați și aproape 31.000 de administratori ai băncilor locale și regionale, acest mod specific de organizare asigurându-i stabilitatea și durabilitatea. Soliditatea sa provine și din valorile de transparență, relația cu clientul, responsabilitate și deschidere către lume și comunități locale, pe care le cultivă de 120 de ani.

Politica de responsabilitate socială la nivel de societate a Crédit Agricole este esența identității sale ca bancă receptivă și loială în timp. Această atitudine se regasește în produsele și serviciile oferite și influențează toate activitățile sale. Acesta este un factor cheie în performanța generală și un vector puternic de inovare.

Astfel, Grupul Crédit Agricole își consolidează an după an pozițiile fruntașe. Este primul finanțator al economiei franceze[2] și primul asigurator din Franța[3]. De asemenea, este primul asigurator bancar din Europa[4], primul asset manager la nivel european[5] și al doilea mare jucător în domeniul finanțării energiei verzi la nivel mondial[6].

 • Prezență mondială în 47 de țări
 • 51 de milioane de clienți
 • 141.000 de angajați în Franța și în străinătate
 • Primul în domeniul asigurărilor bancare în Europa
 • Primul asset manager din Europa
 • Al doilea mare jucător în domeniul finanțării energiei verzi la nivel mondial
 • În Top 3 al creditelor de consum la nivel european.

[1] Domeniu de activitate: banca de proximitate in Franta si in strainatate, Crédit Agricole Consumer Finance si clientii cu credite de consum ai Crédit Agricole Bank Polska.

[2] Prin suma depozitelor la vedere si a creditelor la 31 decembrie 2016 (sursa:infiintare, domeniul de activitate al bancii de proximitate in Franta).

[3] Prin cifra de afaceri. Sursa: Argus de l’assurance din 16 decembrie 2016 si Tribune de l’assurance din 16 noiembrie 2016.

[4] Prin cifra de afaceri. Sursa: Argus de l’assurance din 16 decembrie 2016, datele pentru sfarsitul anului 2015.

[5] Nr. 1 in ceea ce priveste valoare totala a activelor aflate in administrarea societatilor de administrare cu sediul principal in Europa continentala – IPE Sursa IPE “Top 400 Asset managers” , publicat in iunie 2016, pe baza activelor in administrare in decembrie 2015.

[6] Sursa: societate.