Credit Agricole Bank Romania SA este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), ai căror deponenți, persoane fizice și persoane juridice, beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor constituite la acestea, în condițiile și în limita plafonului stabilite de lege, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, per deponent per bancă. Pentru a accesa website-ul FGDB va rugam urmati adresa www.fgdb.ro .

FORMULAR PENTRU INFORMAŢIILE OFERITE DEPONENŢILOR SI LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE