Credit Agricole Bank Romania SA este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar din România (FGDB), ai căror deponenți, persoane fizice și persoane juridice, beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor constituite la acestea, în condițiile și în limita plafonului stabilite de lege, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, per deponent per bancă.

FORMULAR PENTRU INFORMAŢIILE OFERITE DEPONENŢILOR

LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE