Plafon non-cash

…modul în care Crédit Agricole garantează pentru tine.

 • Pentru cine? Clienții IMM care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru accesarea unei facilități de credit, stabilite de către bancă.
 • Pentru ce? Angajamente de plată în scris, asumate de către bancă în favoarea partenerilor tăi de afaceri.
 • Scrisorile de garanție bancară pot fi de participare la licitație, de bună execuție, de bună plată sau orice altă formă cerută de tine;
 • Angajamente în scris asumate de către bancă în numele companiei tale sub forma acreditivelor irevocabile;
 • Consultanță oferită de angajații Crédit Agricole privind alegerea celei mai potrivite soluții de garantare pentru compania ta.
 • Cerere de credit, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal compania;
 • Documente care atestă situația economico-financiară a companiei pentru ultimii doi ani și ultima situație financiară închisă și depusă la Administrația Financiară (bilanț, contul de profit și pierdere, balanțe de verificare);
 • Acordul de consultare in Centrala Riscului de Credit;
 • Certificat de atestare fiscală;
 • Hotărârea organului competent cu privire la contractarea și garantarea creditului;
 • Orice alte documente necesare solicitate de bancă.