Linia de credit

…cheia finanțării activității curente – facilitate de credit pe termen scurt, destinată acoperirii plăților zilnice ale companiei.

 • Pentru cine? Clienții IMM care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru accesarea unei facilități de credit, stabilite de către bancă.
 • Pentru ce? Finanțarea activității curente în funcție de necesitățile companiei.
 • Moneda: LEI sau EUR (pentru companii care realizează venituri operaționale în valută).
 • Suma maximă: 1 milion de euro, echivalentul în lei.
 • Perioada de creditare: maxim 12 luni – la cerere poate fi prelungită pe noi perioade, pe baza unei noi analize.
 • Rambursare: rata și scadența unică stabilită în ultima zi a Contractului.
  • Continuitate în desfășurarea activității curente;
  • Fluidizarea plăților;
  • Acoperă lipsa temporară de disponibilități;
  • Consultanță oferită de angajații Crédit Agricole privind alegerea celei mai potrivite soluții de finanțare și garantare pentru compania ta;
  • Rambursarea creditului se efectuează la scadență sau la cererea clientului, iar dobânda se achită lunar;
  • Există posibilitatea reutilizării sumelor rambursate (revolving);
  • Mix de garanții flexibil: garanții asupra bunurilor imobile/mobile, garanții personale (fidejusiunea, scrisori de garanție bancară, avalizarea BO etc.), garanții oferite de fondurile de garantare (FNGCIMM, FGCR) și EximBank, altele.
Documentele necesare pentru a accesa linia de credit sunt:

 • Cerere de credit, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal compania;
 • Documente care atestă situația economico-financiară a companiei pentru ultimii doi ani și ultima situație financiară închisă și depusă la Administrația Financiară (bilanț, contul de profit și pierdere, balanțe de verificare);
 • Planul de afaceri al companiei, în care să fie evidențiate strategia companiei pe termen scurt, precum și veniturile și cheltuielile operaționale lunare;
 • Actele de proprietate aferente bunurilor propuse ca garanții;
 • Acordul de consultare în Centrala Riscului de Credit;
 • Certificat de atestare fiscală;
 • Hotărârea organului competent cu privire la contractarea și garantarea creditului;
 • Orice alte documente necesare solicitate de bancă.