Linia de credit simpla

…cheia finanțării activității curente – facilitate de credit pe termen scurt, destinată acoperirii plăților zilnice ale companiei.

 • Pentru cine? Clienții IMM care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru accesarea unei facilități de credit, stabilite de către bancă.
 • Pentru ce? Finanțarea activității curente în funcție de necesitățile companiei.
 • Moneda: LEI sau EUR (pentru companii care realizează venituri operaționale în valută).
 • Suma maximă: 450.000 LEI sau 100.000 EUR
 • Perioada de creditare: maxim 12 luni – la cerere poate fi prelungită pe noi perioade, pe baza unei noi analize.
 • Rambursare: rambursare oricând până la data scadenței
 • Continuitate în desfășurarea activității curente;
 • Fluidizarea plăților;
 • Acoperă lipsa temporară de disponibilități;
 • Consultanță oferită de angajații Crédit Agricole privind alegerea celei mai potrivite soluții de finanțare și garantare pentru compania ta;
 • Rambursarea creditului se efectuează la scadență sau la cererea clientului, iar dobanda se achită lunar;
 • Există posibilitatea reutilizării sumelor rambursate (revolving);
 • Mix de garanții flexibil: garanție mobiliară asupra conturilor curente deschise la Crédit Agricole și garanții personale (bilet la ordin/aval)

Documentele necesare pentru a accesa linia de credit simplă sunt:

 • Cerere de credit, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal compania;
 • Documente care atestă situația economico-financiară a companiei pentru ultimii doi ani și ultima situație financiară închisă și depusă la Administrația Financiară (bilanț, contul de profit și pierdere, balanțe de verificare);
 • Acordul de consultare în Centrala Riscului de Credit;
 • Certificat de atestare fiscală;
 • Hotărârea organului competent cu privire la contractarea și garantarea creditului;