Creditul punte

…sprijinul acordat proiectelor finanțate din fonduri europene.

 • Pentru cine? Clienții IMM care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru accesarea unei facilități de credit, stabilite de către bancă. Companii care accesează/au în derulare proiecte finanțate din fonduri europene.
 • Pentru ce? Permite companiei demararea proiectului, înainte de încasarea grantului de la autoritatea contractantă.
 • Moneda: LEI sau EUR (pentru companii care realizează venituri operaționale în valută).
 • Suma maximă: 1 milion de euro echivalentul în lei.
 • Perioada de creditare: maxim 36 luni.
 • Rambursare: capitalul se rambursează la încasarea grantului.
 • Continuitate în desfășurarea activității de dezvoltare a companiei;
 • Rambursările se corelează cu etapele proiectului;
 • Consultanță oferită de angajații Crédit Agricole privind alegerea celei mai potrivite soluții de finanțare și garantare pentru compania ta;
 • Mix de garanții flexibil: garanții asupra bunurilor imobile/mobile, cesiunea grantului de la autoritatea contractantă, garanții personale (fidejusiunea, scrisori de garanție bancară, avalizarea BO/ etc.), garanții oferite de fondurile de garantare (FNGCIMM, FGCR) și EximBank, altele.
Documentele necesare pentru a accesa creditul la termen sunt:

 • Cerere de credit, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal compania;
 • Documente care atestă situația economico-financiară a companiei pentru ultimii doi ani și ultima situație financiară închisă și depusă la Administrația Financiară (bilanț, contul de profit și pierdere, balanțe de verificare);
 • Bugetul de venituri și cheltuieli aferent perioadei pentru care se solicită creditul (cash flow);
 • Actele de proprietate aferente bunurilor propuse ca garanții;
 • Acordul de consultare în Centrala Riscului de Credit;
 • Certificat de atestare fiscală;
 • Hotărârea organului competent cu privire la contractarea și garantarea creditului;
 • Orice alte documente necesare solicitate de bancă.