Creditul pentru investitii

…componenta optimă pentru realizarea proiectelor de investiții ale companiei pe termen mediu și lung.

 • Pentru cine? Clienții IMM care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru accesarea unei facilități de credit, stabilite de către bancă.
 • Pentru ce? Finanțarea proiectelor de investiții privind achiziționarea/modernizarea de active fixe pe termen scurt, mediu și lung.
 • Moneda: LEI sau EUR (pentru companii care realizează venituri operaționale în valută).
 • Suma maximă: 1 milion de euro echivalentul în lei, însă nu mai mult de 85% din valoarea investiției.
 • Perioada de creditare: maxim 84 luni.
 • Avans: banca solicită un avans în funcție de capacitatea de rambursare a clientului sau de natura proiectului.
 • Rambursare: prin rate lunare sau alte termene stabilite în funcție de specificul activității companiei.

Pot fi achiziționate/modernizate din credit: imobile (spații producție, depozitare, birouri, spații comerciale), utilaje industriale sau agricole, terenuri agricole etc.

 • Perioada de rambursare pe termen lung;
 • Susținerea proiectelor de investiții care nu pot fi realizate din surse proprii;
 • Rambursările se efectuează în funcție de specificul activității;
 • Perioada de grație conform specificului activității;
 • Mix de garanții flexibil: garanții asupra bunurilor imobile/mobile, garanții personale (fidejusiunea, scrisori de garanție bancară, avalizarea BO/etc.), garanții oferite de fondurile de garantare (FNGCIMM, FGCR) și EximBank, altele;
 • Bunurile care fac obiectul finanțării, se constituie ca garanție a creditului;
 • Consultanță oferită de angajații Crédit Agricole privind alegerea celei mai potrivite soluții de finanțare și garantare pentru compania ta.
 • Cerere de credit, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal compania;
 • Documente care atestă situația economico-financiară a companiei pentru ultimii doi ani și ultima situație financiară închisă și depusă la Administrația Financiară (bilanț, contul de profit și pierdere, balanțe de verificare);
 • Bugetul de venituri și cheltuieli aferent perioadei pentru care se solicită creditul (cash flow);
 • Actele de proprietate aferente bunurilor propuse ca garanții;
 • Acordul de consultare în Centrala Riscului de Credit;
 • Certificat de atestare fiscală;
 • Hotărârea organului competent cu privire la contractarea și garantarea creditului;
 • Orice alte documente necesare solicitate de bancă.