Creditul Parteneriat NATUREVO

Credit special destinat finantarii cheltuielilor curente generate de activitatea agricola (ex. achizitie fertilizatori si alte inputuri furnizate de catre NATUREVO pentru societati agricole, SRL, SA). Se adreseaza fermierilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite de catre banca.

Valoarea creditului: se determina de comun acord, în functie de nevoile de pana la 300.000 EUR (in echivalent Lei) ale fermei.
Valuta creditului: Lei.
Perioada: pana la 12 luni.
Perioada de gratie: pâna la 12 luni pentru capital.
Mod de utilizare: 1 sau 2 trageri (ex. 1 tragere pentru inputurile aferente campaniei de toamna si 1 pentru inputurile aferente campaniei de primavara)
Scadenta finala: este stabilita în functie de specificul activitatii, corelat cu perioada de recoltare si valorificare a productiei vegetale.
Schemă simplă de garanții: contract de fideiusiune și, de la caz la caz, ipoteca mobiliara asupra culturilor impreuna cu cesiunea politei de asigurare a culturilor.

 

 

 

 

 

Crédit Agricole si Naturevo, parteneriat strategic în beneficiul fermierilor profesionisti:

• Dobanda este subventionata partial de NATUREVO;
• Preaprobare rapidă, în maximum 48 de ore, pe baza unei documentații simplificate;
• Schemă redusă de garanții;
• Continuitate în desfășurarea activității curente;
• Fluidizarea plăților;
• Acoperirea lipsei temporare de lichidități;
• Perioada de garanție pentru capital, corelată cu specificul activității;
• Termenele de rambursare a creditului se stabilesc împreună cu clientul, în funcție de specificul activității agricole;
• Consultanță oferită de specialiștii Crédit Agricole Bank Romania privind alegerea celei mai potrivite soluții de finanțare și garantare pentru ferma ta;
• Consultanță și soluții tehnice asigurate fermierilor prin intermediul specialiștilor Naturevo.

Documentele necesare pentru a accesa creditul pentru campania agricolă sunt:
• Cerere de credit, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal compania;
• Documente care atestă situația economico-financiară a companiei pentru ultimii doi ani și ultima situație financiară închisă și depusă la Administrația Financiară (bilanț, contul de profit și pierdere, balanțe de verificare);
• Actele de proprietate aferente bunurilor propuse ca garantii (daca este cazul);
• Acordul de consultare în Centrala Riscului de Credit;
• Certificat de atestare fiscală;
• Hotărârea organului competent cu privire la contractarea și garantarea creditului;
• Orice alte documente necesare solicitate de bancă.