Creditul pentru terenuri agricole

…componenta optimă pentru achiziția de terenuri agricole.

• Pentru cine? Fermierii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite de către bancă;
• Pentru ce? Se folosește pentru achiziția de terenuri agricole, inclusiv terenuri neintabulate;
• Moneda: LEI
• Suma maximă**: 90% din valoarea terenului: stabilită ca minimul dintre valoarea de piață și cea de achiziție a acestuia
**însă nu mai mult de echivalentul a 1.000.000 EUR
• Contribuție proprie: minim 10%
• Perioada de creditare: maxim 120 luni;
• Perioada de grație: pentru partea de capital de până la 12 luni;
• Rambursare: dobândă și capital plătibile lunar în baza unui grafic de rambursare.

• Susține achiziția de teren agricol care nu poate fi realizată în totalitate din surse proprii;
• Perioada de rambursare pe termen lung;
• Perioada de grație mare pentru capital, pentru a limita impactul cheltuielilor cu intabularea terenului achiziționat în bugetul companiei;
• Rambursarea creditului se face la termenele stabilite împreună, în funcție de încasările companiei;
• Consultanță oferită de angajații Credit Agricole Bank România privind alegerea celei mai potrivite soluții de finanțare și garantare pentru tine;
• Mix flexibil de garanții: garanții personale (fidejusiune sau aval), ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise la bancă, ipotecă imobiliară asupra terenului achiziționat; în cazul terenurilor neintabulate – garanții proprietăți personale până la intabularea terenului achiziționat.

Documentele necesare pentru a accesa creditul pentru achiziție teren agricol sunt:
• Cerere de credit, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal compania;
• Documente care atestă situația economico-financiară a companiei pentru ultimii doi ani și ultima situație financiară închisă și depusă la Administrația Financiară (bilanț, contul de profit și pierdere, balanțe de verificare);
• Bugetul de venituri și cheltuieli aferent perioadei pentru care se solicită creditul (cash flow);
• Actele de proprietate aferente bunurilor propuse ca garanții;
• Acordul de consultare în Centrala Riscului de Credit;
• Certificat de atestare fiscală;
• Hotărârea organului competent cu privire la contractarea și garantarea creditului;
• Orice alte documente necesare solicitate de bancă.