Creditul pentru prefinantarea subventiilor APIA

….soluția acoperirii deficitului de capital curent, până la momentul încasării subvențiilor.

 

 • Pentru cine? Agricultorii din sectorul vegetal care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite de către bancă.
 • Pentru ce? Acoperirea cheltuielilor curente (ex: semințe, irigații, îngrășăminte etc).
 • Moneda: LEI
 • Suma maximă: 80% conform încasărilor APIA pentru anul predecent
 • Perioada de creditare: până la încasarea subvențiilor aferente campaniei 2018, însă nu mai mai târziu de iunie anul următor.
 • Continuitate în desfășurarea activității curente
 • Fluidizarea plăților
 • Acoperirea lipsei temporare de disponibilități
 • Consultanță oferită de angajații Credit Agricole Bank Romania privind alegerea celei mai potrivite soluții de finanțare și garantare pentru tine;
 • Mix de garanții flexibil: ipoteca mobiliară asupra sumelor de încasat de la APIAcurrent; ipotecă mobiliară asupra conturilor deschise la bancă; garanție personală (fidejusiunesau aval);

Documentele necesare pentru a accesa creditul sunt:

 • Cerere de credit, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal compania
 • Declarație notarială data de reprezentantul companiei, specificând obligația acestuia de a nu schimba contul băncii, Credit Agricole Romania SA, declarat la APIA
 • Documente care atestă situația economico-financiară a companiei pentru ultimii doi ani și ultima situație financiară închisă și depusă la Administrația Financiară (bilanț, contul de profit și pierdere, balanțe de verificare)
 • Acordul de consultare în Centrala Riscului de Credit
 • Certificat de atestare fiscală
 • Hotărârea organului competent cu privire la contractarea și garantarea creditului
 • Orice alte documente necesare solicitate de bancă.