Creditul pentru campania agricola

…cheia finanțării activității curente, destinată acoperirii cheltuielilor operaționale generate de campania agricolă.

• Pentru cine? Fermierii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite de către bancă;
• Pentru ce? Se folosește pentru acoperirea cheltuielilor generate de campania agricolă (ex: achiziții de semințe, lucrări de irigații, achiziții de îngrășăminte, etc);
• Moneda: LEI
• Suma maximă: 1 milion de euro echivalentul în lei**
** însă nu mai mult de necesarul rezultat din bugetul estimat de venituri și cheltuieli aferent campaniei agricole;

• Pentru creditele <=100.000 EUR echivalent LEI, nu se solicită garanții imobiliare
• Perioada de creditare: maxim 18 luni;
• Perioada de grație: pentru partea de capital de până la 18 luni;
• Rambursare: dobânda platibilă lunar, capitalul în funcție de încasările companiei.

• Continuitate în desfășurarea activității curente;
• Fluidizarea plăților;
• Acoperirea lipsei temporare de disponibilități;
• Consultanță oferită de angajații Credit Agricole Bank România privind alegerea celei mai potrivite soluții de finanțare și garantare pentru ferma ta;
• Perioada de grație pentru capital, corelată cu specificul activității;
• Rambursarea creditului se stabilește împreună, în funcție de încasări;
• Mix de garanții flexibil:

  • pentru creditele < =100.000 de euro, garanție asupra culturilor finanțate; cesiunea poliței de asigurare a culturilor; garanții personale (fidejusiunea sau aval), ipoteca mobiliară asupra conturilor curente deschise la bancă (gaj pe cont)
  • pentru creditele >100.000 de euro, mix de garanții agreat cu banca, inclsiv garanții imobiliare

Documentele necesare pentru a accesa creditul pentru campania agricolă sunt:
• Cerere de credit, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal compania;
• Documente care atestă situația economico-financiară a companiei pentru ultimii doi ani și ultima situație financiară închisă și depusă la Administrația Financiară (bilanț, contul de profit și pierdere, balanțe de verificare);
• Bugetul de venituri și cheltuieli aferent perioadei pentru care se solicită creditul;
• Actele de proprietate aferente bunurilor propuse ca garantii;
• Acordul de consultare în Centrala Riscului de Credit;
• Certificat de atestare fiscală;
• Hotărârea organului competent cu privire la contractarea și garantarea creditului;
• Orice alte documente necesare solicitate de bancă.