Scrisori de garantie

Scrisoarea de garanție bancară este o formă de garantare de către Crédit Agricole Group a respectării obligațiilor contractuale de către clienții săi persoane juridice în favoarea unor beneficiari.
Prin scrisoarea de garanție, banca se angajează să platească la cererea beneficiarului și în limita scrisorii emise orice sumă solicitată de beneficiar ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către clientul băncii.
Scrisorile de garanție bancară pot fi emise în lei sau valută pentru partenerii interni sau externi.
Scrisorile de garanție pot fi: de participare la licitație, de bună execuție, de returnare a avansului sau orice altă formă cerută de client.