INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Credit Agricole Bank Romania este operator de date cu caracter personal inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal sub numarul 1547.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, modificate si completate, Credit  Agricole Bank Romania, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos datele personale ale urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienti / potentiali clienti, angajati, membri familiei persoanelor vizate, codebitori, garanti.

Credit Agricole Bank Romania colecteaza datele in vederea prestarii serviciilor financiar-bancare si alte scopuri corelate pentru realizarea obiectului de activitate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Credit Agricole Bank Romania si pot fi comunicate numai catre: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, organele din subordinea Ministerului Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor; Fondul de Garantare a Depozitelor, societati bancare, birouri de credit, instantele de judecata; executorii judecatoresti sau bancari, procurori, organe de urmarire penala, politie, autoritati publice centrale si locale, societati de audit financiar, companii din acelasi grup cu Credit Agricole Bank Romania, angajati ai Credit Agricole Bank Romania.

Autoritati straine, prin intermediul acestor institutii, pot accesa datele clientilor in scopul aplicarii legislatiei nationale/prevenirii spalarii banilor/lupta impotriva terorismului.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 clientii beneficiaza de dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata clientii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea de catre banca a datelor este obligatorie. Orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nicio justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Pentru executarea acestor drepturi clientii se pot adresa printr-o cerere scrisa, datata si semnata la conducerea sucursalei Credit Agricole Bank Romania unde au deschis contul sau utilizand adresa de e-mail conect@credit-agricole.ro. In cerere solicitantul este rugat sa precizeze daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si o adresa de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se face numai personal

Persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze date cu caracter personal, in conditiile prevazute mai sus, acestea fiind necesare in vederea initierii/derularii de raporturi juridice cu Credit Agricole Bank Romania. In cazul refuzului persoanei de a furniza aceste date Credit Agricole  Bank Romania se vede nevoita sa respinga solicitarea persoanei de a devenii client sau sa dispuna inchiderea conturilor deja deschise, fiind in imposibilitatea de a respecta reglementarile legale in domeniul bancar privind cunoasterea clientelei.

Credit-Agricole Bank Romania roaga clientii a caror date sunt incorecte sa informeze cat mai curand posibil banca in legatura cu acest aspect.

 

INFORMARE PRIVIND ACCESUL AUTORITATILOR DIN SUA LA DATELE PERSONALE ALE CLIENTILOR IN CONTEXTUL EFECTUARII TRANSFERURILOR INTRENATIONALE DE FONDURI PRIN INTREMEDIUL SWIFT

Stimati clienti,

Potrivit unei serii de acte normative adoptate de SUA ca urmare a evenimentelor din 11 Septembrie 2001, Departamentul Trezoreriei din SUA a dobandit acces, in scopul luptei impotriva finantarii actiunilor teroriste, la anumite date cu caracter personal ale clientilor (persoane fizice) institutiilor financiare, in contextul transferurilor internationale de fonduri, prin intermediul programului „SWIFT” (Society for Worldwide interbank Financial Telecommunication).
Utilizarea serviciilor acordate prin programul SWIFT presupune un transfer de date personale de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene (Romania) catre centrele operationale ale SWIFT din SUA si Belgia.
SUA nu asigura acelasi nivel de protectie adecvat precum Statele Membre ale Uniunii Europene, insa prezinta garantiile necesare (Privacy Shield).
Centrul operational SWIFT din SUA (centrul principal – detinatorul unei baze de date centralizate) se supune legislatiei americane, iar autoritatile din SUA au dreptul de a solicita acces la datele personale stocate in centrul operational SWIFT, in scop specific si limitat, respectiv numai pentru prevenirea spalarii banilor si luptei impotriva finantarii terorismului.

Va aducem la cunostinta ca prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, cod IBAN, adresa etc) necesare efectuarii transferurilor internationale de fonduri ordonate de catre dumneavoastra se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, act normativ care va confera drept de acces la date (art. 13), precum si dreptul de interventie asupra datelor (art. 14).

Colectarea datelor personale si stocarea lor se realizeaza pe o perioada de 5 ani.

In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus clientii pot inainta catre conducerea Credit-Agricole Bank Romania unde au deschis contul sau la adresa de email conect@credit-agricole.ro o cerere in scris, datata si semnata. In cerere solicitantul este rugat sa precizeze daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si o adresa de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se face numai personal.

Va multumim,
Credit Agricole Bank Romania.


Free WordPress Themes