Cum il obtin?

Cerere de credit, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal compania; Documente care atesta situatia economico-financiara a companiei pentru ultimii doi ani si ultima situatie financiara inchisa si depusa la Administratia Financiara (bilant, contul de...

Cum ma ajuta?

Scrisorile de garantie bancara pot fi de participare la licitatie, de buna executie, de buna plata sau orice alta forma ceruta de tine; Angajamente in scris asumate de catre banca in numele companiei tale sub forma acreditivelor irevocabile; Consultanta oferita de...

Ce este?

…modul in care Credit Agricole garanteaza pentru tine. Pentru cine? Clientii IMM care indeplinesc conditiile de eligibilitate pentru accesarea unei facilitati de credit, stabilite de catre banca. Pentru ce? Angajamente de plata in scris, asumate de catre banca in...
Free WordPress Themes